<kbd id='201dac6421'></kbd><address id='201dac6421'><style id='201dac6421'></style></address><button id='201dac6421'></button>

          
        
     e-imalat.com
     Kariyer

     TurkCADCAM E-Posta Grubu Yahoo! ana sayfas? 2001'den bu yana kesintisiz, sektörel bilgi payla??m? ve i?birli?ine katk? sa?layan ve binlerce aktif üyeye sahip grubumuza siz de üye olmak için t?klay?n?z.
     Son mesajlar
     Di?er adreslerimiz
     Telegram grubumuz
     facebook TurkCADCAM.net Grubusayfam?z
     facebook TurkCADCAM.net Grubugrubumuz
      Son haberler:
     07-03-2019

     Mart 2019'da yay?na ba?layan Telegram bünyesindeki yeni TurkCADCAM grubumuza davetlisiniz!..

      e-imalat.com üyesi bir imalatç?n?n memnuniyeti:

     Tala?l? imalat konusunda hizmet vermek üzere ücretli ?ekilde y?ll?k üyesi oldu?umuz e-imalat.com sitesinin çok büyük faydalar?n? gördük. Yerli/yabanc? firma yetkilileri ile bire bir tan??t?k, i? talepleri ald?k ve i? teklifileri verdik, inan?n çok memnun kald?k...

     Ekrem Korkmaz
     Serhat Torna Metal San. Tic Ltd. ?ti.
     ?stanbul

     TurkCADCAM.net, 2003'den bu yana TenLinks.com taraf?ndan tavsiye edilen ilk 10 CAD portal?ndan biridir.
     ??birli?i yapt?klar?m?z:
     T?AD - Tak?m Tezgahlar? Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?iSUBCONTURKEY - Yan Sanayi ?rünleri Gazetesi
          
        
     e-imalat.com
     Kariyer
     TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasar?m, geli?tirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kal?p ve imalat teknolojileri portal?
     ***** Sekt?rün profesyonel bilgi ve i?birli?i platformu *****
      

     ? 2002-2020  Sinerji Yay?nc?l?k, Tan?t?m ve Dan??manl?k Hizmetleri
     Bu portaldaki i?erik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin al?nmas? ?art?yla yay?nlanabilir.

     bilgi@TurkCADCAM.net